Metoda komunikatywna

Naszym nadrzędnym celem jest rozwijanie umiejętności swobodnego oraz poprawnego komunikowania się w języku obcym. Dlatego też jedną ze stosowanych przez nas metod jest metoda komunikatywna, która opiera się na aktywnym rozwijaniu czterech podstawowych umiejętności językowych: słuchania, mówienia oraz czytania i pisania. Podczas zajęć nasi lektorzy kładą szczególny nacisk na kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem obcym. Uczą swobodnego porozumiewania się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego.

 

Jak wyglądają zajęcia…

  • lektorzy twórczo wykorzystują odpowiednie ćwiczenia zachęcające do spontanicznej i kreatywnej wypowiedzi w języku obcym;
  • stosują przeróżne zabawy komunikacyjne, zachęcające do wymiany doświadczeń i poglądów;
  • lektorzy wykorzystują także szereg ciekawych i autentycznych materiałów dydaktycznych, tj. fragmenty filmów, nagrania audio, artykuły prasowe. Dzięki temu słuchacze mogą lepiej poznać badaną przez nich kulturę a tym samym skuteczniej posługiwać się językiem obcym;
  • wykorzystywane są podręczniki renomowanych wydawnictw, które pomagają w rozwinięciu ogólnych kompetencji językowych, w tym także w nauce słownictwa, gramatyki, wymowy;
  • zajęcia odbywają się w małych 6-9 osobowych grupach, przez co wytwarzana jest miła, komfortowa atmosfera.

 

займ на карту без работы